Martin Lishman Barn ugle Trådløst automatisk overvåknings- og kontrollsystem for avlinger

Barn Owl Wireless

Skybasert avlingskontroll og automatisk viftestyring

Martin Lishman Barn owl Trådløst automatisk overvåknings- og kontrollsystem for avlinger fungerer på alle nettleseraktiverte enheter

Barn Owl Wireless er det mest avanserte automatiske overvåkings- og viftestyringssystemet som er tilgjengelig. Ved å kombinere teknologien innen skyberegning, mobil kommunikasjon og radiooverføring, er et Barn Owl Wireless-system alltid oppdatert og i stand til å fungere på alle internettaktiverte enheter.

Barn Owl Wireless reduserer avlingstid for avling og lagrer energi- og arbeidskraftskostnader, og sikrer at avlinger forblir i optimal tilstand. Barn Owl Wireless automatisk viftestyring reduserer kjøle- og tørker energiregninger med minst 40% siden bare luft som er god nok til å avkjøle eller tørke den lagrede avlingen, brukes.

Energisparing
Modulært system
Enhver enhet, hvor som helst
Sikre data
Nettbasert system
Full kontroll

Slik fungerer Barn Owl Wireless

1. Temperaturdata i avlingslageret eller siloen sendes til porten

2. Data sendes til skyen via GSM-nettverket

3. Data på websiden får du tilgang til via Internett

4. Viftekontroller velges på hjemmesiden

5. Viftekontroller sendes til porten

6. Viftekontroller sendes til viftekontrollere for å slå på / av kjølevifter og avtrekksvifter.

Martin Lishman Barn ugle Trådløst automatisk overvåknings- og kontrollsystem for avlinger i 6 enkle trinn

Barn Owl trådløs automatisk avlingsovervåking

Martin Lishman Barn ugle Trådløst automatisk overvåknings- og kontrollsystem for avlinger som er tilgjengelig på en iPad
Barn Owl Wireless gjør det mulig å overvåke avlingstemperaturavlesninger via internett, uten tid og kostnader for å kjøre til eksterne butikker
Martin Lishman Barn ugle Trådløs automatisk avlingsovervåkning og kontrollsystem webside
Se levende fargekodede korntemperaturoppdateringer fra avlingslageret, identifiser områder som trenger ytterligere avkjøling eller tørking og velg de nødvendige viftene. Måling av temperatur og fuktighet sendes kontinuerlig til brukerens webside, slik at nedlastinger av data passer til kvalitetssikringsbehov. Data er sikkerhetskopiert i Microsoft-skyenettverket.
Martin Lishman Barn-ugla Trådløs automatisk overvåknings- og kontrollsystem for avlinger visualiserer avling
Silotemperaturer registreres med 2m eller 3m intervaller. Ved hjelp av en unik algoritme brukes temperaturinformasjonen også til å bestemme en omtrentlig korndybde i siloen.
Martin Lishman Barn ugle Trådløs automatisk avlingsovervåkning og kontrollsystem webside
Butikkstyring kan utføres online - flytte utstyr som temperatursensorer og ventilasjonsvifter til nye stillinger og legge til eller fjerne dem når butikken er fylt eller tømt.

Barnugle Trådløs automatisk viftekontroll

Martin Lishman Barn ugle Trådløs automatisk avlingskontroll og kontrollviftekontroller
Et bredt spekter av utstyr kan kontrolleres automatisk av Barn Owl Wireless. Kontrollere kan være statiske for tilkobling til et eksisterende kontrollpanel, eller bærbare for å bevege seg med utstyr mellom ventilasjonskanaler. Versjoner for opptil 12 enkelt- eller trefasevifter kan leveres.
Martin Lishman Barn ugle Trådløs automatisk avlingskontroll og kontrollsystem kontrollside
Kontrollere er eksternt konfigurert fra brukerens webside Barn Owl Wireless, med muligheten til å tildele hver vifte uavhengig til et annet kontrollprogram inkludert temperaturforskjell, termo-fuktighet og tørking.
Barn Owl Wireless automatisk viftestyring reduserer avkjølingstid og opprettholder kvalitet. Oppnå kjøling mål avhenger av omgivelsesforholdene, men brukerne har senket avlingstemperaturene til 15 ° C innen 13 dager etter høsting, 10 ° C på mindre enn 2 måneder og 5 ° C i slutten av november.
Barn Owl Wireless automatisk viftestyring sparer minst 40% av energikostnadene ved kjøling og tørking av avlinger. Ved å bruke en algoritme som svarer på avlesninger fra nærmeste avlingstemperaturføler, fungerer viftene uavhengig og bare når den omgivende luften er egnet. Totalt sett betyr dette at viftebruk er så effektivt som det er mulig å være. Barn Owl Wireless-siden bruker energienhetskostnader og viftetid for å beregne faktiske kostnader. Brukere har brukt så lite som £ 370 for å avkjøle korn til under 5 ° C eller så lavt som 28p per tonn for å nå måltemperaturen.

Barn Owl Wireless Data Service

Barn Owl Wireless kombinerer teknologien for radiooverføring innenfor brukerens avlingslagringsside, det internasjonale GSM-SIM-nettverket for dataopplasting til skyserveren og et skreddersydd Gateway-program som sikrer problemfri drift. Dette og den støttende Martin Lishman Barn Owl Wireless Data Service gir følgende fordeler:

  • Dataoverføring til og fra brukerens lagringssted, med data som er lagret og sikkerhetskopiert i sikre webservere på Microsoft skyenettverk og er tilgjengelige for nedlasting i både grafiske og tabellformater.
  • Brukeren kan få tilgang til systemet via internett fra PC, bærbar PC, nettbrett eller smarttelefon hvor som helst. Ingen programvare er involvert eller påkrevd.
  • Oppretting av nettsider som samsvarer med brukerens nettsted og fasiliteter, automatiske systemoppgraderinger og supporttider fra Martin Lishman-teamet om nødvendig
  • Hvis GSM-nettet er ute av drift, beholder Gateway alle data, fortsetter automatisk viftedrift og overfører dataene når kommunikasjonen er gjenopprettet
  • Et online varslingsanlegg med advarsler om overbelastning av vifter vises på brukerens webside
  • Ekstra påloggingsfasiliteter for flere brukere, for eksempel kontraktlagringskunder
Martin Lishman Barn ugle Trådløs automatisk overvåkings- og kontrollsystem senderenhet på silo

Hvor brukes Barn Owl Wireless?

Barn Owl Wireless kan installeres i Pile-Dry Pedestal butikker, FloorVent butikker, tradisjonelle sidehåndsbutikker eller gulv i sidebutikker og tørking.

Barn Owl Wireless kan installeres i opptil 60 meter høye lagringssilo og i mange typer oppbevaringsboks. Temperaturer på hvert nivå i en silo vises, og gir en guide til korndybden i siloen.

Barn Owl Wireless kan installeres i store potetbutikker eller potetbokser. Et enkelt overvåkingssystem kan tilby fargekodede avlingstemperaturer og oppdateringer i omgivelsene. Automatisk kontroll av ventilasjonsutstyr kan også inkluderes, med temperaturforskjell eller luftfuktighetskontrollprogrammer.

Ekstern automatisk overvåkning med Barn Owl Wireless under kompostproduksjon gir verifiserbart bevis på at de riktige temperaturene er opprettholdt i den nødvendige perioden.

Barn Owl trådløse komponenter

Barn Owl Wireless er et modulbasert system uten begrensning for mengden følepunkter i avlingen eller automatiske kontrollalternativer for kjøling eller tørking. Martin Lishman vil alltid hjelpe med å designe og bygge det mest passende systemet for hver butikk. Komponentene vist nedenfor kan brukes til å lage et Barn Owl Wireless-system for enhver situasjon! Kontakt oss i dag for å diskutere dine krav.

Grunnleggende systemkomponenter

Barn Owl Wireless Gateway

Inngangsport

Gateway er kommunikasjonsnavnet til alle Barn Owl Wireless-system, lastet med et skreddersydd program som sikrer problemfri drift. Hvis GSM-nettet er ute av drift, beholder Gateway all sensoravlesning, fortsetter automatisk viftedrift og overfører dataene når kommunikasjonen er gjenopprettet. Vanligvis kreves det bare en Gateway der lagerbygningene som overvåkes er i umiddelbar nærhet.

låve ugle trådløs bro

Bro

Bridgeenheter er nettdrevne sendere som sender data mellom bygningen der Gateway ligger og andre lagringsbygninger i umiddelbar nærhet. Det kreves vanligvis en bro for hver ekstra bygning.

låve ugle trådløs booster

Booster

Booster er en nettbasert sender som brukes som et iscenesettingspunkt i en installasjon med stort antall sensorer eller for å øke rekkevidden mellom bygninger, og sikrer at data når Gateway. Broenheter, omgivelsessensorer og automatiske kontroller utfører også den samme funksjonen, så behovet for en Booster vil avhenge av den totale installasjonsoppsettet.

Avlinger for overvåkingstemperatur

låve ugle trådløs avlingssensor

Avlingstemperatursensor

En batteridrevet radiosender festet til en stiv avlingssensor på 2 eller 3 m som viser beskjæringstemperaturen og overfører data via Gateway som skal vises på brukerens webside.

En 4-veis versjon er tilgjengelig for å bruke 4 fleksible kabelsensorer med lengder opp til 40 meter i potetbutikker. Senderen viser potettemperaturen fra hver tilkoblet sensor og overfører data via Gateway som skal vises på brukerens webside

låve ugle trådløs silosensor

Pendeltemperaturføler

En stålkjernekabel med digitale sensorer med intervaller på 2 eller 3 m, ideell for dype butikker og siloer der det er behov for sensing gjennom hele dybdeprofilen til avlingen. Anhengene er hengt opp fra et passende forankringspunkt i konstruksjonstaket og koblet til en multisensorsender. I butikkene på flate etasjer ville de være plassert midt mellom sokler eller ventilasjonskanaler.

For siloer kan anheng på opptil 60 meter bli installert for å passe til siloens diameter og høyde.

låve ugle trådløs silosensorsender

Anhengssensorsender

Anhengstemperatursensorene er koblet til en nettbasert radiosender som viser hver sensortemperatur og overfører data via Gateway som skal vises på brukerens webside.

låve ugle trådløs kompost sensor

Kompostføler

En batteridrevet radiosender som er egnet for utendørs bruk festet til en stiv sensor på 2 eller 3 m som viser komposttemperaturen og overfører data via Gateway som skal vises på brukerens webside.

Overvåking av lufttemperatur og fuktighet

låve ugle trådløs ATH-sensor

ATH-sensor

Omgivelsestemperatur og sensor for relativ fuktighet er koblet til en nettdrevet radiosender som viser sensorens avlesninger og overfører dataene via Gateway som skal vises på brukerens webside. Måling av luftkondisjonen sikrer at viftene bare fungerer automatisk når passende luft for å oppfylle tørke- eller kjølemål er tilgjengelig.

Automatisk vifteregulering

låve ugle trådløs Sio-kontroller

Enkel viftekontroller

Dette vil automatisk styre en enkelt vifte, for eksempel en stor tørkingstunnelvifte eller vifter som flyttes mellom horisontale kanaler. Enheten har en skjerm som viser driftsstatus og diagnostisk informasjon og kan brukes i manuell eller automatisk modus.

låve ugle trådløs statisk viftekontroller

Statisk viftekontroller

Dette vil kontrollere automatisk opptil 12 statiske vifter som StoreVent byggekstraksjonsvifter, store avlingstørkende vifter og vifter koblet via et kontrollpanel til Haug-tørr or FloorVent Pidestaller. Enheten har en skjerm som viser driftsstatus og diagnostisk informasjon og kan brukes i manuell eller automatisk modus.

låve ugle trådløs bærbar kontroller

Bærbar viftekontroller

Dette vil kontrollere automatisk opptil 5 enkelt- eller 3-fase bærbare kjøle- eller tørkevifter som brukt sammen med Haug-tørr or FloorVent Pidestaller. Den har innebygde forretter for hver vifte som kontrolleres og kan omplasseres når viftene flyttes. Den kan brukes i manuell eller automatisk modus og leveres med alle plugger og stikkontakter for å koble viftene til kontrolleren og kontrolleren til strømforsyningen. Skjermen viser driftsstatus og diagnostisk informasjon.

Andre typer automatisk viftestyring

Temperaturforskjell
For automatisk avlingskjøling og tørking
Thermo-Humidistat-kontroll
Enkel tørkekontroll i butikken
Kontroll av temperatur og fuktighet

Full kontroll over avlingskjøling og tørking

Fullstendige detaljer og spesifikasjoner

Systemer er spesifisert individuelt for hver lagringssituasjon. Følgende komponenter kan være inkludert:

KomponentProduktkodedimensjonerStrømforsyningMerknader
InngangsportBOW / GATE19.5 x 19.5 x 9.5cm240vLeveres med SIM-kort og antenne
1 m antenne forlengelseskabel
BroBOW / BRIDGE7.5 x 15 x 5cm240v
Avlingssensor2m: BOW / ST / 2
3m: BOW / ST / 3
9.5 x 30 x 5.5cmUtskiftbart batteri
Typisk levetid: 2-3 år
Stiv PVC-sensor
Kompostføler2m: BOW / ST / 2 / COMPOST9.5 x 30 x 5.5cmUtskiftbart batteri
Typisk levetid: 2-3 år
Rustfri sensor
Sender med flere inngangerBOW / TR / 49.5 x 30 x 5.5cmUtskiftbart batteri
Typisk levetid: 2-3 år
4-veis sender
Passer til potetbutikker
SilosensorsenderBOW / MSU / 022.5 x 30 x 10cm240vSender data fra opptil 160 sensorpunkter
ATH-sensorBOW / ST / ATH / ASender: 15 x 7.5 x 11.5 cm
Sensor: 15 x 8 x 5.5 cm
240vVanntett sender, avtakbar sensor
SIO-kontrollerBOW / SA / SIO / A15 x 7.5 x 11.5cm240vEnkel vifte kontroller for store eller bærbare vifter
Statisk viftekontroller6 vifter: BOW / SA / 6 / A
12 vifter: BOW / SA / 12 / A
41 x 34 x 14cm240vKontroller opptil 12 vifter trådløst
Bærbar viftekontroller BOW / BM / ...
Spesifiser viftestørrelse, nåværende vurdering og fase
61 x 45 x 19cm240v eller 415vKontroller opptil 4 enkelt- eller 5 trefasevifter
32A stikkontakt og plugg
viftetilkoblingsplugger og stikkontakter
Innebygd start / overbelastning

Statiske viftekontrollere krever en start for hver vifte. Kontakt oss for mer informasjon.

Vurderer du å bruke Barn Owl Wireless i butikken din?

Mer informasjon:

Hold kontakten

Hold deg oppdatert om fremtidige nyheter, begivenheter og produkter fra Martin Lishman.