Kartoffel tørrstoffmåling

Tre metoder for å måle Potato Dry Matter

De tre tørrstoffmålingsmetodene fra Martin Lishman er blitt sammenlignet av potetindustriorganer: ingen signifikante forskjeller ble funnet i deres estimering av tørrstoffinnhold; men hver har sine egne fordeler som passer til hvor og hvordan den brukes.

Tørrstoffmåling med Martin Lishman tørrstofffeltkit
Dry Field Field Kit
tørrstoffmåling med iveret manuelt hydrometer
Nål Manuell Hydrometer
tørrstoffmåling med Weltech digitale hydrometer
Weltech Digital Hydrometer
tørrstoffmåling med iveret manuelt hydrometer

Viktigheten av tørt stoff

Tørrstoffinnhold påvirker direkte utbyttet av bearbeidede poteter, oljeopptakshastigheten i stekte produkter og strukturen til kokte poteter. Tørrstoff brukes også som en indikator på blåmerkerisiko, med høye nivåer forbundet med mer skade.

Tørrstoff varierer mellom varianter, men tørrstoff av samme sort kan også variere mellom årstider i samme lokalitet. Dette kan være et resultat av forskjeller i plantetidspunktet, jordfuktighet og omgivelsestemperatur.

Typiske tørrstoffsorter for forskjellige potetprodukter *:

Pommes frites - 19.7 til 24.1%

Potetgull - 21.7 til 25.1%

Dehydrerte produkter - 20.7 til 24.1%

* kun veiledning

Hold kontakten

Hold deg oppdatert om fremtidige nyheter, begivenheter og produkter fra Martin Lishman.